Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Algebra i teoria liczb Zobacz
Analiza funkcjonalna Zobacz
Analiza Matematyczna Zobacz
Analiza rzeczywista i zespolona Zobacz
Geometria i topologia Zobacz
Logika i podstawy matematyki Zobacz
Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki Zobacz
Metody numeryczne Zobacz
Metody stochastyczne i statystyka matematyczna Zobacz
Równia różniczkowe Zobacz
Topologia Zobacz
Zastosowania matematyki Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/